Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Описание специализированного модуля “Гісторыя культуры Беларусі”


1.

Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гісторыя культуры Беларусі

2.

Спецыяльнасць 1-27 02 01 Транспартная лагістыка (па напрамках)

3.

Курс навучання 2

4.

Семестр навучання 4

5.

Працаёмкасць ў заліковых  адзінках 2

6.

Ступень, званне, прозвішча, імя, імя па бацьку выкладчыка старшы выкладчык Дзёміна Алена Яўгеньеўна

7.

Мэты  спецыялізаванага модуля па  выбары студэнта Фарміраваць уменне абагульняць і сістэматызаваць гістарычныя факты, даваць аб’ектыўную ацэнку найбольш важным падзеям і працэсам гісторыі культуры; вывучэнне гістарычнага шляху культуры Беларусі са старажытнасці да нашых дзён.

8.

Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Гісторыя

9.

Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Станаўленне хрысціянства і развіццё культуры старажытнай Беларусі (X-XIII стст.) Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – ХV ст. Рэнесанс і ўздым духоўнай культуры (XIV-XVI ст.) Спад Рэнесансу. Контрэфармацыя і Асветніцтва (XVII-XVIII стст.) Культура эпохі фарміравання беларускай нацыі ( XIX ст.) Беларускае нацыянальнае адраджэнне і развіццё культуры (1902 – 1921 гг.) Беларусізацыя ў БССР. Здабыткі і трагічныя страты (20-30-я гг.) Культура Заходняй Беларусі (1921 – 1939 г.). Культурнае жыццё Беларусі ў другой палове 40-х –  80-я г. ХХ ст. Нацыянальна-культурнае Адраджэнне  ў Рэспубліцы Беларусь: складаны і супярэчлівы шлях развіцця. Культура беларускага замежжа.

10.

Рэкамендуемая літаратура 1.Парашкоў С.А. Гісторыя культуры  Беларусі. Мн., 2003.

2.Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн., 1996.

3.Гісторыя беларускай культуры: вуч.-метад. дапаможнік. / Склад. Соркіна І.В.,

4.Белазаровіч В.А. – Гродна, 2004.

5.Культура беларускага замежжа / Пад рэд. А.Сабалеўскага. Кн. 1.– Мн., 1993.; Кн. 2. – Мн., 1993.; Кн. 3. – Мн., 1998.

11.

Метады выкладання Праблемны, наглядны, аналіза канкрэтных сітуацый (кейс-метад), эўрыстычны, часткова-пошукавы

12.

Мова  навучання Беларуская, руская

Контакты Вакансии